17 Lapkri
2015
Efektyvaus konsultavimo ir aptarnavimo metodika

Efektyvaus konsultavimo ir aptarnavimo metodika

SEMINARO TIKSLAS: padėti išmokti labiau pasitikėti savimi sudėtingose situacijose, lanksčiai ir greitai spręsti susidariusias konfliktines situacijas, susipažinti su tinkamo aptarnavimo modeliais. Ši […]

27 Lapkri
2015
Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimas

Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimas

NAUDA DALYVIUI: Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą vertinimo pokalbiui; Praktiškai pabandys pravesti vertinamąjį pokalbį – nuo pradžios, tikslų […]

8 Gruodi
2015
Įtaigus komunikavimas, grįžtamais ryšys, kartų komunikacija

Įtaigus komunikavimas, grįžtamais ryšys, kartų komunikacija

SEMINARO TIKSLAS: lavinti darbui būtinus viešojo kalbėjimo principus, išmokinti efektyvių suaugusiųjų mokymų organizavimo ir vedimo principų, auditorijos vertinimo metodikos, sudėtingų […]

9 Gruodi
2015
Emocinio intelekto ir pozityvaus mąstymo taikymas darbe

Emocinio intelekto ir pozityvaus mąstymo taikymas darbe

Emocinio intelekto (EQ) fenomeno apibrėžimas ir jo tyrimai paneigė įsitikinimą, kad svarbiausias veiklos sėkmę lemiantis veiksnys yra mūsų protiniai gebėjimai. […]

15 Gruodi
2015
Efektyvaus darbo organizavimo metodai

Efektyvaus darbo organizavimo metodai

Pagrindinės temos: Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Kaip įkvėpti veiklai save ir kitus? Sugebėjimas tinkamai reaguoti į pokyčius. Darbo organizavimo užduotis […]

22 Gruodi
2015
Sudėtingų situacijų valdymas

Sudėtingų situacijų valdymas

Pagrindinės temos: Mūsų nuostatos į klientą kūrimas nuo pirmojo skambučio / susitikimo Informacijos suteikimo klaidos. Kaip galime sukelti nepagrįstus lūkesčius? […]

Renkama grupė: Personalo atranka: tikslinė kompetencijų tobulinimo programa

Renkama grupė: Personalo atranka: tikslinė kompetencijų tobulinimo programa

Pagrindinės temos: Metodai, kurių verta imtis nedelsiant, kai darbo skelbimas ir CV „plaukimas“ neduoda rezultatų; Atrankos proceso valdymas: etapai, atrankos […]

Renkama grupė: Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Renkama grupė: Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Pagrindinės temos: Informacija, kurią reikia pateikti naujam darbuotojui; Informacijos pateikimas: kas, kur, kada, kokiais kiekiais; Vaidmenys įvedimo procese – vadovo, […]

Renkama grupė: Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai

Renkama grupė: Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai

Pagrindinės temos: Atleidimo proceso valdymo priemonės – organizacijos įvaizdžiui ir bendradarbiavimo išlaikymui; Vadovo vaidmuo; Darbuotoju atleidimas, naudojantis „kitų rankomis“. Konsultantų […]

Renkama grupė: Elgsenos organizacijoje psichologija

Renkama grupė: Elgsenos organizacijoje psichologija

Pagrindinės temos: Vidinis marketingas, savo idėjų “pardavimas” organizacijos viduje; Savo tikrųjų poreikių ir lūkesčių suvokimas: ko nori vadovas/kiti darbuotojai iš […]

Renkama grupė: Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Renkama grupė: Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Pagrindinės temos: Efektyvus vadovavimas komandai; Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai: tikslai, vaidmenys, komunikacija, funkcijos; Naujų komandos narių pritraukimas ir įtraukimas; Rezultatyvus […]

Renkama grupė: Įtaigus komandos prisistatymas ir sklandus bendradarbiavimas parodoje, mugėje, konferencijoje

Renkama grupė: Įtaigus komandos prisistatymas ir sklandus bendradarbiavimas parodoje, mugėje, konferencijoje

Pagrindinės temos: Išmokti tinkamai ir įtaigiai atstovauti savo organizaciją parodoje, mugėje ar konferencijoje; Kaip valdyti didelius parodų lankytojų – interesantų […]

Renkama grupė: Klientų aptarnavimas: Kaip patenkinti klientų poreikius ir išsiskirti iš kitų?

Renkama grupė: Klientų aptarnavimas: Kaip patenkinti klientų poreikius ir išsiskirti iš kitų?

Pagrindinės temos: Kaip atpažinti, toleruoti ir aptarnauti „sudėtingą“ klientą? Kaip išsiaiškinti ir „pažadinti“ kliento poreikius? Kaip susilaikyti nuo nepagrįstų nuolaidų […]

Renkama grupė: Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimai

Renkama grupė: Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimai

Pagrindinės temos: Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui. Sudėtingų, kritinių situacijų valdymo būdai: kaip elgtis, kai kiti siekia sąmoningo užduočių […]

Renkama grupė: Sudėtingų situacijų valdymas pardavimuose (2 dienos)

Renkama grupė: Sudėtingų situacijų valdymas pardavimuose (2 dienos)

Pagrindinės temos: Parduok, tačiau valdyk situaciją. Konfliktų priežastys pardavimuose. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą; Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, […]

Renkama grupė: Klientų aptarnavimo etika ir profesionalus prekės pardavimas (2 dienos)

Renkama grupė: Klientų aptarnavimo etika ir profesionalus prekės pardavimas (2 dienos)

Pagrindinės temos: Aptarnavimo kultūra ir etika. Kas yra labai geras, o kas – tiesiog geras klientų aptarnavimas?; Liūdna prasto aptarnavimo […]

Renkama grupė: „Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Renkama grupė: „Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Pagrindinės temos: Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne […]

Renkama grupė: Pokyčių valdymas bendradarbiaujant

Renkama grupė: Pokyčių valdymas bendradarbiaujant

Pagrindinės temos: Pokyčiai kaip organizacijos kultūra. Pokytis – neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?; Atvirumas pokyčiams – kaip vertybė; Nuostatos pokyčių atžvilgiu: […]

Renkama grupė: Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją?  Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Renkama grupė: Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją? Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Pagrindinės temos: Veiksminga vadovo / personalo specialisto reakcija į norą išeiti iš darbo. Pokalbio valdymas. Pavaldinio poreikių analizė; Požymiai, kurie […]

Renkama grupė: Žmogiškųjų išteklių valdymas (2 dienos)

Renkama grupė: Žmogiškųjų išteklių valdymas (2 dienos)

Pagrindinės temos: Personalo valdymas šiuolaikinės rinkos sąlygomis, personalo strategija ir politika. Šios dalies tikslas: pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją […]

Renkama grupė: Lyderystė, interesų derinimo mokymai

Renkama grupė: Lyderystė, interesų derinimo mokymai

Pagrindinės temos: Individualus vadovavimo stilius ir orientavimasis į pavaldinio ypatumus. Efektyvus vadovavimas: lyderių klaidų apžvalga; Kaip vadovauti ir deleguoti užduotis, […]

Renkama grupė: Viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas

Renkama grupė: Viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas

Pagrindinės temos: Pasisakymo parengimo žinios ir įgūdžiai: Tikslai. Loginiai apektai: Įžanga. Dėstymas. Pabaiga. „Kupranugario“ principas. Psichologiniai aspektai: mano viešo kalbėjimo […]

Renkama grupė: Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas

Renkama grupė: Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas

Pagrindinės temos: Tarnybinis etiketas, jo ištakos ir reikšmė: Profesionalumo samprata ir raiška profesinio etiketo kontekste. Etiketas įvairiose kultūrose, jo reikšmė […]

Renkama grupė: Konfliktų sprendimas įstaigos viduje ir išorėje

Renkama grupė: Konfliktų sprendimas įstaigos viduje ir išorėje

Nauda dalyviui: Sužinosite kokios yra konflikto priežastys. Ar įmanoma dirbti ir gyventi be konfliktų? Koks elgesys konflikto metu yra konstruktyvus, […]

Renkama grupė: Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas

Renkama grupė: Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas

Pagrindinės temos: Derybų procesas: kokios čia manipuliacijos yra galimos, o kurių verčiau vengti? Manipuliacijos: teorija ir praktika. Derybų nuostatos – […]

Renkama grupė: Efektyvus laiko valdymas ir planavimas

Renkama grupė: Efektyvus laiko valdymas ir planavimas

Pagrindinės temos: Asmeninė laiko valdymo filosofija. Proaktyvumas laiko planavime. Įsiklausymas į savo „vidinį laikrodį“. Dėmesio koncentravimo lygiai; Optimalus pertraukų efektas. […]

Renkama grupė: Stalo etiketas ir reprezentatyvios vaišės

Renkama grupė: Stalo etiketas ir reprezentatyvios vaišės

Pagrindinės temos: Stalo kultūros ištakos, įdomioji istorija Indai, įrankiai, taurės Indai, jų įvairovė ir dermė Taurės. Gėrimų patiekimo taisyklės, taurių […]

Renkama grupė: bendravimas telefonu ir elektroniniu paštu

Renkama grupė: bendravimas telefonu ir elektroniniu paštu

Pagrindinės temos: Bendrieji bendravimo telefonu aspektai etiketo požiūriu Laikas Atsiliepimo būdas Skambučio peradresavimas Kai negalime atsiliepti Skambutis prie svečių Kalbėjimo […]


Vidinis seminaras: Motyvuojanti ir veiksminga komanda

Vidinis seminaras: Motyvuojanti ir veiksminga komanda

Seminaro tikslas: Geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti? Ko galime išmokti vieni […]

Renkama grupė: Sklandus biuro administravimas: situacijų valdymas, įvaizdžio kūrimas, klientų priėmimas

Renkama grupė: Sklandus biuro administravimas: situacijų valdymas, įvaizdžio kūrimas, klientų priėmimas

Kas iš tikrųjų valdo biurą ir informaciją už jo ribų? Kas “gesina gaisrus” ir randa trūkstamas „dėlionės detales“? Kaip iš […]

Renkama grupė: Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams

Renkama grupė: Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams

Pagrindinės temos: Vadovo vaidmuo komandoje: lyderis, konsultantas ar tarpininkas? Vadovo asmenybės savybių ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams; Vadovavimo […]

Renkama grupė: Bendravimo su žiniasklaida etiketas: asmeninio ir įstaigos/įmonės įvaizdžio formavimas

Renkama grupė: Bendravimo su žiniasklaida etiketas: asmeninio ir įstaigos/įmonės įvaizdžio formavimas

Pagrindinės temos: Įmonės/įstaigos įvaizdis. Ryšių su žiniasklaida organizavimas. Ko ieško žurnalistai? Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai […]

Renkama: Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje

Renkama: Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje

Seminaro metu darbuotojai, dirbantys įvairiose srityse, lavins gebėjimą konstruktyviai spręsti sudėtingas stresines situacijas tiek darbinėje, tiek asmeninėje aplinkoje. Seminaras skirtas […]

Renkama grupė: Kūrybiški problemų sprendimo metodai

Renkama grupė: Kūrybiški problemų sprendimo metodai

Programos aktualumas: dirbdami aiškius pavaldumo ryšius ir apibrėžtas darbo bei atsakomybės funkcijas turinčiose organizacijose, didėjant darbo krūviui ir augant aplinkos […]