Profesinis tobulėjimas

17 Lapkri
2015
Efektyvaus konsultavimo ir aptarnavimo metodika

Efektyvaus konsultavimo ir aptarnavimo metodika

SEMINARO TIKSLAS: padėti išmokti labiau pasitikėti savimi sudėtingose situacijose, lanksčiai ir greitai spręsti susidariusias konfliktines situacijas, susipažinti su tinkamo aptarnavimo modeliais. Ši […]

27 Lapkri
2015
Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimas

Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimas

NAUDA DALYVIUI: Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą vertinimo pokalbiui; Praktiškai pabandys pravesti vertinamąjį pokalbį – nuo pradžios, tikslų […]

8 Gruodi
2015
Įtaigus komunikavimas, grįžtamais ryšys, kartų komunikacija

Įtaigus komunikavimas, grįžtamais ryšys, kartų komunikacija

SEMINARO TIKSLAS: lavinti darbui būtinus viešojo kalbėjimo principus, išmokinti efektyvių suaugusiųjų mokymų organizavimo ir vedimo principų, auditorijos vertinimo metodikos, sudėtingų […]

9 Gruodi
2015
Emocinio intelekto ir pozityvaus mąstymo taikymas darbe

Emocinio intelekto ir pozityvaus mąstymo taikymas darbe

Emocinio intelekto (EQ) fenomeno apibrėžimas ir jo tyrimai paneigė įsitikinimą, kad svarbiausias veiklos sėkmę lemiantis veiksnys yra mūsų protiniai gebėjimai. […]

15 Gruodi
2015
Efektyvaus darbo organizavimo metodai

Efektyvaus darbo organizavimo metodai

Pagrindinės temos: Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Kaip įkvėpti veiklai save ir kitus? Sugebėjimas tinkamai reaguoti į pokyčius. Darbo organizavimo užduotis […]

22 Gruodi
2015
Sudėtingų situacijų valdymas

Sudėtingų situacijų valdymas

Pagrindinės temos: Mūsų nuostatos į klientą kūrimas nuo pirmojo skambučio / susitikimo Informacijos suteikimo klaidos. Kaip galime sukelti nepagrįstus lūkesčius? […]