Renkama grupė

Renkama grupė: Personalo atranka: tikslinė kompetencijų tobulinimo programa

Renkama grupė: Personalo atranka: tikslinė kompetencijų tobulinimo programa

Pagrindinės temos: Metodai, kurių verta imtis nedelsiant, kai darbo skelbimas ir CV „plaukimas“ neduoda rezultatų; Atrankos proceso valdymas: etapai, atrankos […]

Renkama grupė: Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Renkama grupė: Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Pagrindinės temos: Informacija, kurią reikia pateikti naujam darbuotojui; Informacijos pateikimas: kas, kur, kada, kokiais kiekiais; Vaidmenys įvedimo procese – vadovo, […]

Renkama grupė: Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai

Renkama grupė: Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai

Pagrindinės temos: Atleidimo proceso valdymo priemonės – organizacijos įvaizdžiui ir bendradarbiavimo išlaikymui; Vadovo vaidmuo; Darbuotoju atleidimas, naudojantis „kitų rankomis“. Konsultantų […]

Renkama grupė: Elgsenos organizacijoje psichologija

Renkama grupė: Elgsenos organizacijoje psichologija

Pagrindinės temos: Vidinis marketingas, savo idėjų “pardavimas” organizacijos viduje; Savo tikrųjų poreikių ir lūkesčių suvokimas: ko nori vadovas/kiti darbuotojai iš […]

Renkama grupė: Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Renkama grupė: Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Pagrindinės temos: Efektyvus vadovavimas komandai; Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai: tikslai, vaidmenys, komunikacija, funkcijos; Naujų komandos narių pritraukimas ir įtraukimas; Rezultatyvus […]

Renkama grupė: Įtaigus komandos prisistatymas ir sklandus bendradarbiavimas parodoje, mugėje, konferencijoje

Renkama grupė: Įtaigus komandos prisistatymas ir sklandus bendradarbiavimas parodoje, mugėje, konferencijoje

Pagrindinės temos: Išmokti tinkamai ir įtaigiai atstovauti savo organizaciją parodoje, mugėje ar konferencijoje; Kaip valdyti didelius parodų lankytojų – interesantų […]

Renkama grupė: Klientų aptarnavimas: Kaip patenkinti klientų poreikius ir išsiskirti iš kitų?

Renkama grupė: Klientų aptarnavimas: Kaip patenkinti klientų poreikius ir išsiskirti iš kitų?

Pagrindinės temos: Kaip atpažinti, toleruoti ir aptarnauti „sudėtingą“ klientą? Kaip išsiaiškinti ir „pažadinti“ kliento poreikius? Kaip susilaikyti nuo nepagrįstų nuolaidų […]

Renkama grupė: Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimai

Renkama grupė: Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimai

Pagrindinės temos: Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui. Sudėtingų, kritinių situacijų valdymo būdai: kaip elgtis, kai kiti siekia sąmoningo užduočių […]

Renkama grupė: Sudėtingų situacijų valdymas pardavimuose (2 dienos)

Renkama grupė: Sudėtingų situacijų valdymas pardavimuose (2 dienos)

Pagrindinės temos: Parduok, tačiau valdyk situaciją. Konfliktų priežastys pardavimuose. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą; Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, […]

Renkama grupė: Klientų aptarnavimo etika ir profesionalus prekės pardavimas (2 dienos)

Renkama grupė: Klientų aptarnavimo etika ir profesionalus prekės pardavimas (2 dienos)

Pagrindinės temos: Aptarnavimo kultūra ir etika. Kas yra labai geras, o kas – tiesiog geras klientų aptarnavimas?; Liūdna prasto aptarnavimo […]

Renkama grupė: „Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Renkama grupė: „Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Pagrindinės temos: Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne […]

Renkama grupė: Pokyčių valdymas bendradarbiaujant

Renkama grupė: Pokyčių valdymas bendradarbiaujant

Pagrindinės temos: Pokyčiai kaip organizacijos kultūra. Pokytis – neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?; Atvirumas pokyčiams – kaip vertybė; Nuostatos pokyčių atžvilgiu: […]

Renkama grupė: Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją?  Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Renkama grupė: Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją? Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Pagrindinės temos: Veiksminga vadovo / personalo specialisto reakcija į norą išeiti iš darbo. Pokalbio valdymas. Pavaldinio poreikių analizė; Požymiai, kurie […]

Renkama grupė: Žmogiškųjų išteklių valdymas (2 dienos)

Renkama grupė: Žmogiškųjų išteklių valdymas (2 dienos)

Pagrindinės temos: Personalo valdymas šiuolaikinės rinkos sąlygomis, personalo strategija ir politika. Šios dalies tikslas: pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją […]

Renkama grupė: Lyderystė, interesų derinimo mokymai

Renkama grupė: Lyderystė, interesų derinimo mokymai

Pagrindinės temos: Individualus vadovavimo stilius ir orientavimasis į pavaldinio ypatumus. Efektyvus vadovavimas: lyderių klaidų apžvalga; Kaip vadovauti ir deleguoti užduotis, […]

Renkama grupė: Viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas

Renkama grupė: Viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas

Pagrindinės temos: Pasisakymo parengimo žinios ir įgūdžiai: Tikslai. Loginiai apektai: Įžanga. Dėstymas. Pabaiga. „Kupranugario“ principas. Psichologiniai aspektai: mano viešo kalbėjimo […]

Renkama grupė: Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas

Renkama grupė: Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas

Pagrindinės temos: Tarnybinis etiketas, jo ištakos ir reikšmė: Profesionalumo samprata ir raiška profesinio etiketo kontekste. Etiketas įvairiose kultūrose, jo reikšmė […]

Renkama grupė: Konfliktų sprendimas įstaigos viduje ir išorėje

Renkama grupė: Konfliktų sprendimas įstaigos viduje ir išorėje

Nauda dalyviui: Sužinosite kokios yra konflikto priežastys. Ar įmanoma dirbti ir gyventi be konfliktų? Koks elgesys konflikto metu yra konstruktyvus, […]

Renkama grupė: Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas

Renkama grupė: Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas

Pagrindinės temos: Derybų procesas: kokios čia manipuliacijos yra galimos, o kurių verčiau vengti? Manipuliacijos: teorija ir praktika. Derybų nuostatos – […]

Renkama grupė: Efektyvus laiko valdymas ir planavimas

Renkama grupė: Efektyvus laiko valdymas ir planavimas

Pagrindinės temos: Asmeninė laiko valdymo filosofija. Proaktyvumas laiko planavime. Įsiklausymas į savo „vidinį laikrodį“. Dėmesio koncentravimo lygiai; Optimalus pertraukų efektas. […]

Renkama grupė: Stalo etiketas ir reprezentatyvios vaišės

Renkama grupė: Stalo etiketas ir reprezentatyvios vaišės

Pagrindinės temos: Stalo kultūros ištakos, įdomioji istorija Indai, įrankiai, taurės Indai, jų įvairovė ir dermė Taurės. Gėrimų patiekimo taisyklės, taurių […]

Renkama grupė: bendravimas telefonu ir elektroniniu paštu

Renkama grupė: bendravimas telefonu ir elektroniniu paštu

Pagrindinės temos: Bendrieji bendravimo telefonu aspektai etiketo požiūriu Laikas Atsiliepimo būdas Skambučio peradresavimas Kai negalime atsiliepti Skambutis prie svečių Kalbėjimo […]

Renkama grupė: Sklandus biuro administravimas: situacijų valdymas, įvaizdžio kūrimas, klientų priėmimas

Renkama grupė: Sklandus biuro administravimas: situacijų valdymas, įvaizdžio kūrimas, klientų priėmimas

Kas iš tikrųjų valdo biurą ir informaciją už jo ribų? Kas “gesina gaisrus” ir randa trūkstamas „dėlionės detales“? Kaip iš […]

Renkama grupė: Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams

Renkama grupė: Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams

Pagrindinės temos: Vadovo vaidmuo komandoje: lyderis, konsultantas ar tarpininkas? Vadovo asmenybės savybių ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams; Vadovavimo […]

Renkama grupė: Bendravimo su žiniasklaida etiketas: asmeninio ir įstaigos/įmonės įvaizdžio formavimas

Renkama grupė: Bendravimo su žiniasklaida etiketas: asmeninio ir įstaigos/įmonės įvaizdžio formavimas

Pagrindinės temos: Įmonės/įstaigos įvaizdis. Ryšių su žiniasklaida organizavimas. Ko ieško žurnalistai? Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai […]

Renkama: Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje

Renkama: Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje

Seminaro metu darbuotojai, dirbantys įvairiose srityse, lavins gebėjimą konstruktyviai spręsti sudėtingas stresines situacijas tiek darbinėje, tiek asmeninėje aplinkoje. Seminaras skirtas […]

Renkama grupė: Kūrybiški problemų sprendimo metodai

Renkama grupė: Kūrybiški problemų sprendimo metodai

Programos aktualumas: dirbdami aiškius pavaldumo ryšius ir apibrėžtas darbo bei atsakomybės funkcijas turinčiose organizacijose, didėjant darbo krūviui ir augant aplinkos […]