Renkama grupė: Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas

Pagrindinės temos:

  • Derybų procesas: kokios čia manipuliacijos yra galimos, o kurių verčiau vengti?
  • Manipuliacijos: teorija ir praktika.
  • Derybų nuostatos – manipuliacinės ar nuoširdžios?
  • Manipuliacinių derybų metodų ir „triukų“ apžvalga.
  • Argumentavimo “smulkmenų” svarba.
  • Sudėtingos situacijos derybose: pretenzijos, kritika, manipuliavimas.
  • Asmeninių reakcijų suvaldymas. „Greiti“ savikontrolės būdai.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.