Efektyvaus darbo organizavimo metodai

Pagrindinės temos:

 • Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai.
 • Kaip įkvėpti veiklai save ir kitus?
 • Sugebėjimas tinkamai reaguoti į pokyčius. Darbo organizavimo užduotis Nr.1.
 • Kaip padaryti, kad ne darbas mus valdytų, o mes – darbą?
 • Tikslo žinojimas. Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas.
 • Bendravimo aiškumas. Veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija.
 • “Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia mūsų darbe?
 • Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą. Darbo organizavimo užduotis Nr.2.
 • Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui.
 • Kliūtys darbų delegavimo, laiko planavimo, kontrolės procesuose.
 • Rekomendacijos efektyviems pasitarimams ir susirinkimams. Darbo organizavimo užduotis Nr.3.
 • Asmeniniai organizuotumo barjerai.
 • Savarankiškumo stiprinimas. Darbo organizavimo užduotis Nr.4.
 • Darbo organizavimas: nuo planavimo iki kontrolės.
 • Planavimo ir veiklos strategijos reikšmė.
 • Darbo organizavimas atliekant skirtingus vaidmenis komandoje.
 • Individualus testas. Darbo organizavimo užduotis Nr.5.
 • Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus?
 • Kaip tinkamai deleguoti?
 • Kaip susitarti dėl pagalbos?
 • Rekomendacijos darbo laiko planavimui.
 • Laiko planavimo matricos taikymas.
 • Tikslų nustatymas pagal SMART modelį.
 • Prioritetų nustatymas: svarba ir skuba.
 • Diskusijos ir klausimai, atsakymai į kilusius klausimus.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: gruodžio 15 d.; pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Seminaro vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki gruodžio 5 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.