Efektyvaus konsultavimo ir aptarnavimo metodika

SEMINARO TIKSLAS: padėti išmokti labiau pasitikėti savimi sudėtingose situacijose, lanksčiai ir greitai spręsti susidariusias konfliktines situacijas, susipažinti su tinkamo aptarnavimo modeliais.

Ši programa orientuota į bendravimo su klientais įgūdžių lavinimą, siekiant kelti įstaigos/ įmonės klientų aptarnavimo kultūrą ir aptarnaujamų asmenų/ klientų pasitikėjimą.

Seminaras skirtas darbuotojams, kuriems tenka tiesiogiai bendrauti su klientais, teikiant jiems informaciją apie įstaigos/ įmonės paslaugas, sprendžiant konfliktines situacijas.

Pagrindinės temos:

  • „Sudėtingų“ žmonių „tipų“ konsultavimo principai.
  • Aktyvus klausymas. Kaip išsiaiškinti konsultuojamojo poreikius?
  • Pokalbio valdymas. Tarpininkavimas sprendžiant sudėtingas situacijas.
  • Nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir neefektyvaus konsultavimo priežastys. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą.
  • Sudėtingų konsultavimo situacijų valdymas. Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai. Kaltinimo situacijų sprendimo modelis.
  • Asmeninių konfliktų sprendimo stilius.

Praktinė užduotis – konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo išsakymas; sprendimų priėmimo skatinimas.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: lapkričio 17 d.; pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Seminaro vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki lapkričio 13 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.