Renkama grupė: Įtaigus komandos prisistatymas ir sklandus bendradarbiavimas parodoje, mugėje, konferencijoje

Pagrindinės temos:

  • Išmokti tinkamai ir įtaigiai atstovauti savo organizaciją parodoje, mugėje ar konferencijoje;
  • Kaip valdyti didelius parodų lankytojų – interesantų srautus?
  • Kaip patenkinti susidomėjusių lankytojų lūkesčius – kaip pateikti informaciją ir spėti atsakyti į kilusius klausimus.
  • Išmokti veiksmingai bendradarbiauti ir suplanuoti, kaip galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą.
  • Ugdyti atstovų – komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją.
  • Didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą.
  • Skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą.
  • Ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesutarimus, kurti veiklai palankią atmosferą.
  • Kaip užsitikrinti, kad parodų lankytojai taptų mūsų klientais?

Skirta: visų lygių vadovams ir specialistams, kurie ruošiasi dalyvauti parodose, mugėse, konferencijose.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.