Renkama grupė: Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją? Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Pagrindinės temos:

  • Veiksminga vadovo / personalo specialisto reakcija į norą išeiti iš darbo. Pokalbio valdymas. Pavaldinio poreikių analizė; Požymiai, kurie rodo gerų darbuotojų planus išeiti iš darbo; Paskaičiuokime: kiek iš tiesų mums verta „sulaikyti“ specialistą?; Palyginame: kiek mums kainuos planuojančio išeiti specialisto „sulaikymas“ ir naujo specialisto paieška, atranka, adaptavimas, apmokymas, kitų darbuotojų saugumo jausmas?„Sulaikymas“: argumentai „už“ ir „prieš“.
  • Darbuotojo „sulaikymo“ pokalbio struktūra: 1. Išankstinis informavimas apie pokalbį; 2. Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui: Darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“; Ką daryti tais atvejais, kai negalime sulaikyti? Atsarginiai tikslai: a) Lauksime vėliau, grįžk, kada tik norėsi; b) Pabaik darbus; c) Tapk ekspertu; Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas; Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė): „išlaikymo“ pokalbio vedimas link veiksmų plano. 3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas; 4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui. Pokalbio valdymo priemonės; 5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas; 6. Pokalbio užbaigimas sutarimu.
  • Ruošiantis išėjimo iš darbo pokalbiams: kiek yra įmanoma netikėtumų prevencija? Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų; Neteisingo vertinio proceso organizavimo ir prastos komunikacijos pasekmės; Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė; Praktinė užduotis.
  • Komunikacija apie pasikeitimus kitiems darbuotojams. Motyvacijos ir saugumo užtikrinimas.

Skirta: vadovams ir specialistams, kurie yra atsakingi už savo darbuotojų vertinimą, išlaikymą ir motyvavimą likti toliau dirbti organizacijoje.

Tikslas: Jums padės konkrečios rekomendacijos, kaip „išlaikyti“ gerą specialistą organizacijoje, kaip planuoti ir valdyti netikėtus „posūkius“ darbuotojų motyvacijoje iki ir po prašymo išeiti iš darbo.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.