KONSULTACIJOS

Organizacijų psichologų konsultacija: atliekame tyrimus, suteikiančius informaciją organizacijų veiklos tobulinimui, padedame organizacijoms sukurti efektyvias valdymo sistemas, pateikiame rekomendacijas ir padedame jas įgyvendinti. Ekspertinės sritys – vadovavimas ir lyderystė; asmeninis efektyvumas; organizacijų plėtra; atlygio valdymas; pardavimai ir klientų aptarnavimas; personalo valdymas.

„Galvų medžiotojo“ dalyvavimas pokalbyje su naujais kandidatais: išsamiai išanalizuojame kandidato biografiją, darbo patirtį, įsigiliname į darbo keitimo priežastis; pasitiksliname kandidato motyvaciją būsimam darbui, jo požiūrį į darbą; įvertiname bendravimo sugebėjimus; įvertiname kandidato sugebėjimą sklandžiai išdėstyti mintis, aiškiai išreikšti argumentus; įvertiname kandidato sugebėjimą veikti stresinėje, netikėtoje situacijoje ir kt.

Dalykinis etiketas: teikiame konsultacijas verslo etiketo, įvaizdžio formavimo, protokolo ir dalykinės komunikacijos temomis.