Renkama grupė: Lyderystė, interesų derinimo mokymai

Pagrindinės temos:

  • Individualus vadovavimo stilius ir orientavimasis į pavaldinio ypatumus. Efektyvus vadovavimas: lyderių klaidų apžvalga; Kaip vadovauti ir deleguoti užduotis, kai dar esi ir savo srities specialistas (-ė)?; Ko iš vadovų tikisi pavaldiniai: nuolatinis savęs ir kitų „auginimas“, ugdymas, tolerancija, santykiai, …?; Situacinis vadovavimas. Individualaus vadovavimo testo rezultatų aptarimas.
  • Delegavimo įgūdžių tobulinimas – praktika. Delegavimo pradžia: informavimas apie pasikeitimus ir motyvavimas per tikslus.Praktinė užduotis; Aptarimas: ką konkrečiai pritaikysime savo darbe? Kodėl deleguoti, kada, kokias užduotis ir – kam?; Praktinė užduotis: pasiruošiame,kaip atsakyti į pavaldinių replikas – „atsisakymus“, „pasiteisinimus“. Argumentavimas ir atsakymas į prieštaravimus. Darbuotojo pasipriešinimo įveikimas. Praktinė užduotis su filmavimu: Delegavimo įgūdžių tobulinimas. Mokomės, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių „nepriklauso daryti“?; Delegavimo treniruotė: pasiruošiame deleguoti du „savo“ darbus pavaldiniams.
  • Lyderio laikas, skiriamas savęs ir kitų tobulinimui bei numatymui „į priekį”. Vadovo laiko planavimo matrica: kokiems darbams turi būti skirtos vadovo „smegenys“?; Tikslų formulavimas pagal „SMART“ kriterijus. Testas; Užduotis: tikslų sau ir pavaldiniams formulavimas bei įkvėpimas jų siekti.
  • Lyderių darna bei komandos suderinamumas. Pozityvaus klimato kūrimas: tarpusavio susikalbėjimui, tolerancijai, supratimui, bendradarbiavimo tarp padalinių veiksmingumui, rezultatams padalinių viduje; Vadovų komandos vaidmenys: ką mums suteikia skirtumai?; Užduotis ir aptarimas – naujam požiūriui į tarpusavio santykius: kas padeda komandoje, o kas – trukdo.
  • Ugdančiojo vadovavimo (angl. „Couching“) taikymas. Ugdančiojo vadovavimo (angl. „Couching“) samprata; Nuolatinio mokymo ir kompetencijų ugdymo bei vertinimo samprata.
  • Asmeninis lyderio augimas ir pokyčių valdymas: grėsmė ar galimybė? Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika. Kliūtys pokyčiams. Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas. Užduotis: “Ar lengva keistis?”; Užduotis: „Karšta kėdė“; Lyderio kompetencijų ir saviugdos plano sudarymas.

Nauda mokymų dalyviams: Sužinos apie galimas lyderių klaidas ir grėsmes; Sužinos lyderiavimo ir vadovavimo stilių įvairovę; Išmoks atpažinti pokyčio metu kylančias žmonių reakcijas; Mokės deleguoti darbus ir formuluoti tikslus bei jiems įkvėpti; Sužinos, kaip motyvuoti tikslams skirtingus žmones; Sužinos, kokių veiksmų turėtų imtis lyderis kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 130 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.