Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimas

NAUDA DALYVIUI:

  • Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą vertinimo pokalbiui;
  • Praktiškai pabandys pravesti vertinamąjį pokalbį – nuo pradžios, tikslų formulavimo, iki užbaigimo ir tarpusavio susitarimo;
  • Mokysis suformuluoti tikslus sau ir savo pavaldiniams – individualiai ir komandoje;
  • Supras ir mokės, kaip apibrėžti vertinamo darbuotojo kompetencijas ne tik kiekybiškai, bet kokybiškai;
  • Išmoks patys išskirti svarbiausius ir papildomus darbo vertinimo kriterijus;
  • Mokysis suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie savo veiklos vertinimo rezultatus.

Pagrindinės temos:

  • Metinio pokalbio tikslai: kaip juos pristatyti savo žmonėms ir įveikti pasipriešinimą? Praktinė užduotis: Metinis pokalbis: „už“ ir „prieš“. Konkretūs argumentai į replikas „Kam to reikia?“, „Kas man iš to?“, „Dar viena popierių krūva“, „Laiko gaišimas“, „Viskas – tam, kad sumažinti atlygį ir kontroliuoti“, „Nieko gero iš to nebus“ ir kt.
  • Ruošiantis asmeninio vystymo (vertinimo) pokalbiui: klaidų prevencija. Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų; Neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės; Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė; Praktinė užduotis: Vertinamų kompetencijų išskyrimas; pagrindiniai ir papildomi kriterijai.
  • Asmeninio vystymo pokalbio struktūra: 1. Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?; 2. Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui: Darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“; Ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?; Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas; Situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas; Pasiruošimas pokalbiui. Praktika „pavaldiniui“: Savo veiklos apžvalga, „namų darbai“ ir „privalumų“ apsigynimas; Praktinė užduotis: metinis pokalbio vedimas link veiksmų plano; Ruošiantis pokalbiui ir jo metu; 3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas; 4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui. Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?; 5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas. Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?; 6. Pokalbio užbaigimas.
  • Grįžtamojo ryšio užtikrinimas darbuotojams. Grįžtamojo ryšio svarba ir jo suteikimo bei priėmimo taisyklės. Praktinės užduoties analizė, aptariant konstruktyvų grįžtamojo ryšio suteikimą ir priėmimą.

Seminaras skirtas: aukščiausio lygmens bei padalinių vadovams, personalo vadovams ir specialistams, kurie yra atsakingi už personalo darbo atlikimo gerinimą ir darbuotojų kompetencijų vystymą.

Jums padės konkrečios rekomendacijos, kaip planuoti ir valdyti netikėtus „posūkius“ darbuotojų veiklos vertinimo metu ir kaip šių vertinimo metodų dėka ne tik įvertinti, bet ir tobulinti skirtingų asmenų darbinę veiklą.

Dėmesio! Prie dalomosios medžiagos dalyviai gaus praktinių pavyzdžių priedus, kurie padės diegiant ir koreguojant vertinimo sistemą savo organizacijoje. Pvz., 7 elgesio skalių apibūdinimai – „DARBUOTOJO ELGSENOS ĮVERTINIMO SKALĖS PAVYZDŽIAI“; paruošta vertinimo forma (7 psl.), kurią galima prisitaikyti savo padalinio darbuotojams.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: lapkričio 27 d.; pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Seminaro vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki lapkričio 24 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.