Renkama grupė: Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Pagrindinės temos:

  • Informacija, kurią reikia pateikti naujam darbuotojui;
  • Informacijos pateikimas: kas, kur, kada, kokiais kiekiais;
  • Vaidmenys įvedimo procese – vadovo, mentoriaus – „bičiulio“ vaidmuo;
  • Įvedimo į organizaciją nauda: naujokui, organizacijai ir senbuviams;
  • „Naujoko“ motyvacijos daugialypiškumas: kandidatų motyvacijos pokyčiai per pastaruosius du metus;
  • Kas priklauso nuo naujoko, o kas yra organizacijos „rankose“?
  • Dažniausiai pasitaikančios naujokų įvedimo klaidos – kaip jų išvengti.

Skirta: darbuotojams, kurie dalyvauja naujų darbuotojų įvedimo procese bei nori sugebėti jį vykdyti sklandžiai bei motyvuojančiai naujam darbuotojui, taip pat – netrukdant jau susiformavusios komandos darbui.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA