Renkama grupė: „Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Pagrindinės temos:

  • Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones?
  • Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus. Užduotis: „Savo vietos“ ir „Susipažinimas: ko aš apie tave nežinojau…“; Užduotis: „Žurnalistinis tyrimas“: kas mane motyvuoja, o kas lemia entuziazmo nebuvimą?; F. Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija: Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? Testas; Praktinis taikymas – darbo praturtinimas ir išplėtimas.
  • Motyvaciją žlugdantys veiksniai. Organizacijų elgesio modifikacijos modelis (O.E. Mod.). Rekomendacijos poveikių planui; J.S. ADAMS socialinio teisingumo teorijos principai; Atvejai, kai atlyginimas ar / ir priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį?
  • Motyvacijos principai – keli netiketi motyvacijos „eksperimentai“, sėkmės, nesėkmės ir išvados. Atvejo analizė: „Motyvatorių meniu“; „Fish“ („Žuvies“) filosofija – tai ilgalaikio mokymosi metodas, įkvepiantis mus jaustis žvaliais ir įsigilinusiais į darbą, kurį atliekame. Kuria naujovišką atsakingą darbo apilinką, kurioje žaisminga, dėmesinga ir patraukli nuotaika skatina energiją, entuaziazmą, didina darbo našumą ir kūrybingumą; Motyvacija per emocijas. Kokios emocijos dalyvauja asmeninių, komandos ir organizacijos motyvų suderinime? Motyvavimas sukeliant įvairias emocines būsenas: pyktį, džiaugsmą, pasitenkinimą, malonumą, frustraciją, nerimą… Baimė: kiek ji kelia ir kiek mažina motyvaciją?; Ugdomojo vadovavimo (angl. couching) taikymas kasdien ir tarpinių susitikimų (pavyzdžiui, asmeninio vystymo metinio pokalbio) metu.
  • Motyvavimas per pozityvų mąstymą ir pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi: ar iš tikrųjų lengviau motyvuoti darbui nepasitikinčius savimi žmones? Kaip padrąsinti save ir kitus daryti kažką nauja? Užduotis: „Savęs motyvavimas per savo „idealą“. Proaktyvus požiūris – pasirinkimas būti efektyvesniu. Pozityvios nuostatos ir pozityvūs vertinimai. Praktinė užduotis. Ydingų nuostatų testas (papildomai).
  • Vadovo – motyvatoriaus vaidmuo – nuo darbuotojo įvedimo į organizaciją iki atsisveikinimo. Kada patarti ir nurodyti tobulėjimo sritis? Kaip pabrėžti darbo atlikimą, o ne kritikuoti asmenybę? Kaip būti pozityviam ir entuziastingam? Kaip būti objektyviam? Kaip žinoti, kas jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai? Kaip tinkamai reaguoti į prieštaravimus ir nepasitenkinimus?
  • Pozityvus ir motyvuojantis klimatas – Jūsų įmonėje. 10 žingsnių, kurie padėtų užtikrinti tokią atmosferą, kai žmonės dirba sunkiai ir produktyviai, nes to nori, ir yra tuo patenkinti. Kaip jį sukurti Jūsų komandoje?
  • Praktinė užduotis – veiksmų planas: ką atliksime grįžę po seminaro.

Seminaro tikslas: aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus.

Praktinė nauda seminaro dalyviui. Seminaro metu bus atsakyta į šiuos klausimus: Kokia motyvacijos dalis priklauso nuo darbuotojo ir kokia – nuo vadovo bei organizacijos? Ar įmanona atrasti bendrus motyvacinius principus visiems žmonėms? Kokie motyvaciniai veiksniai sukelia pasitenkinimą ar nepasitenkinimą darbu? Kokiais atvejais atlyginimas bei priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį?

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Data: grupė renkama, data derinama

Kaina: 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.