Renkama grupė: Personalo atranka: tikslinė kompetencijų tobulinimo programa

Pagrindinės temos:

  • Metodai, kurių verta imtis nedelsiant, kai darbo skelbimas ir CV „plaukimas“ neduoda rezultatų;
  • Atrankos proceso valdymas: etapai, atrankos kriterijai, kandidatų ir jų kompetencijų įvertinimo procedūros ir metodai, kurie padės išaiškinti patyrusius asmeninio įvaizdžio kūrėjus;
  • Derybos dėl atlyginimo: potencialių kandidatų lūkesčių ir organizacijos galimybių suderinimas;
  • Sudėtingų (ilgai ieškomų) pareigybių specialistų paieškos ir atrankos proceso kontrolės ciklas;
  • Personalo atranka, kaip įmonės įvaizdžio valdymo dalis.

Skirta: personalo specialistams, vadovams, kurie vykdo atrankas ir nori būti užtikrinti tinkamų darbuotojų atrankos sėkme.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.