Renkama grupė: Pokyčių valdymas bendradarbiaujant

Pagrindinės temos:

  • Pokyčiai kaip organizacijos kultūra. Pokytis – neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?; Atvirumas pokyčiams – kaip vertybė; Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika ir tyrimai; Kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams?; Asmeninės reakcijos į pokyčius: praktinė užduotis; Organizacijos būklės diagnozavimo anketa; Nuostatos į pasikeitimus valdymas; Kliūtys pokyčiams; Kodėl reikia valdyti? Valdomų ir nevaldomų pasikeitimų pasekmės; Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas: praktinė užduotis; Mūsų “Proto užraktai”. Ydingų nuostatų testas (individualiai).
  • “Pokyčių vadovo” vaidmuo: “budelis” ar “terapeutas”? Vadovo atsakomybė ir veiksmai nuolatinių pasikeitimų laikotarpiu; Praktinė užduotis: kaip atsakyti į pavaldinių replikas, pretenzijas, klausimus?; Praktinė užduotis ir analizė: ką pritaikysime?; Nuoseklios mūsų reakcijos į naujas situacijas; Kaip suvaldyti kitus ir save?; Kiek laiko skirti prognozuojamų pokyčių valdymui?
  • Pokyčio komunikacija. Praktinės situacijos su filmavimu: tikroviškos pokyčių valdymo situacijos, su kuriomis susiduriame; Kaip informuoti apie pokytį, kad būtų vienareikšmiškai aišku, jog pokyti reikia vykdyti? Praktinė užduotis; Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos pokyčio įgyvendinimui?; Komunikacijos principai gandų sklidimo sąlygomis; Konkrečių pokyčio komunikavimo planų sudarymas vadovų komandoje.
  • Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai. Kokių veiksmų turėtų imtis vadovybė kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą? Praktinė užduotis: veiksmų planas” Ištirpinimo”, “Suformavimo”, “Užšaldymo” etapuose.
  • Apibendrinimas. Seminaro apibendrinimas ir veiksmų planas: ką galime pritaikyti jau šiandien? Konkrečių pokyčio įgyvendinimo ir komunikavimo planų sudarymas vadovų komandoje.

Skirta: visų lygių vadovams.

Tikslas: konkrečių pokyčio įgyvendinimo ir komunikavimo planų sudarymas vadovų komandoje.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 110 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.