Emocinio intelekto ir pozityvaus mąstymo taikymas darbe

Emocinio intelekto (EQ) fenomeno apibrėžimas ir jo tyrimai paneigė įsitikinimą, kad svarbiausias veiklos sėkmę lemiantis veiksnys yra mūsų protiniai gebėjimai. Paskaičiavus santykį tarp profesinių žinių ir įgūdžių, IQ bei EQ, nustatyta, kad emocinis intelektas yra dvigubai svarbesnis veiklos sėkmei tiek vadovams, tiek darbuotojams (Harvard Business Review, 1998; Forbes, 2014). Dar daugiau – nustatyta, kad emocinis intelektas gali būti lavinimas!

SEMINARO TIKSLAS: suteikti informaciją, kodėl nesijaučiame laimingi, pateikti patarimus, kaip galime dirbti su savimi. Lavinti emocinį intelektą – gebėjimą atpažinti savo ir kitų emocijas, šių emocijų siunčiamą informaciją bei tinkamai jomis pasinaudoti dirbant ir bendraujant.

Pagrindinės temos:

  • Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės.
  • „Proto užraktai“. Kodėl nesijaučiama laimingu?
  • Darbas su savimi.
  • Pozityvaus mąstymo išsaugojimas kebliose bei sudėtingose darbo situacijose.
  • Sąvokos: emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas.
  • EQ svarba organizacijos viduje ir išorėje: vadovavimas ir darbas komandoje.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: gruodžio 9 d.; pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Seminaro vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki gruodžio 5 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.