Renkama grupė: Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams

Pagrindinės temos:

  • Vadovo vaidmuo komandoje: lyderis, konsultantas ar tarpininkas?
  • Vadovo asmenybės savybių ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams;
  • Vadovavimo klaidos: mokomės ne tik iš savo, bet ir iš svetimų klaidų…
  • Efektyvios komunikacijos užtikrinimas;
  • Kaip paskirstyti ir deleguoti atsakomybę? Delegavimo įgūdžių tobulinimas.;
  • Vadovo savimotyvacija visos įmonės ir komandos kontekste;
  • Vienas kito ir pavaldinių motyvavimas: kaip tai padaryti konkrečiame mūsų darbe?
  • Konstruktyvus konfliktų sprendimas. Vadovas, kaip tarpininkas tarp klientų ir pavaldinių / skyrių.

Skirta: struktūrinių pavaldinių vadovams, kurie nori geriau suprasti savo kaip vadovo vaidmenį organizacijoje bei patobulinti būtiniausius vadovavimo įgūdžius.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama, data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki rugpjūčio 28 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.