Įtaigus komunikavimas, grįžtamais ryšys, kartų komunikacija

SEMINARO TIKSLAS: lavinti darbui būtinus viešojo kalbėjimo principus, išmokinti efektyvių suaugusiųjų mokymų organizavimo ir vedimo principų, auditorijos vertinimo metodikos, sudėtingų situacijų nagrinėjimas.

Seminaras skirtas esamiems ir būsimiems vadovams, lektoriams, dėstytojams, mokytojams, koučingo specialistams ir visiems asmenims, kurie dirba su suaugusiųjų auditorija.

Temos:

 • Vadovo asmenybė, elgesys sudėtingose situacijose.
 • Viešojo kalbėjimo principai ir informacijos perteikimo/priėmimo metodikos.
 • Suaugusiųjų mokymo(si) specifikos išmanymas – būtina mokymų sėkmės prielaida.
 • Efektyvių mokymų organizavimo ir vedimo principai.
 • Mokymosi proceso struktūra, sąsajos, patirtinis mokymasis.
 • Aktyvūs mokymo(-si) metodai, jų naudojimas priklausomai nuo siekiamų rezultatų, veiksmingumas.
 • Besimokančiųjų vertinimas: pagyrimai ir kritika, refleksija.

Uždaviniai:

 • Aptarti pagrindinius mokymų turinio organizavimo principus.
 • Pristatyti dažniausiai naudojamus aktyvius mokymo(-si) metodus ir aptarti jų veiksmingumą.
 • Išanalizuoti darbo su suaugusiųjų auditorija specifiką, aptarti elgesį sudėtingose situacijose.
 • Teigiamai vertinti auditorijos darbą ir organizuoti suaugusiųjų refleksiją.

Metodai: Įtraukianti paskaita, informacijos pateikimas remiantis praktiniais pavyzdžiais, situacijų analizė; rekomendacijos, kaip įgytas žinias pritaikyti praktikoje; darbas grupėse, nagrinėjant situacijas, skatinant diskusijas; praktinės užduotys, skirtos įgūdžių lavinimui; grįžtamasis ryšys.

Seminaro lektorė – doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. 18 metų darbo su suaugusiais patirtį turinti lektorė, socialinių mokslų docentė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. Nuolat veda viešus seminarus ir teikia konsultacijas protokolo, verslo etiketo, įvaizdžio formavimo ir dalykinės komunikacijos temomis. Skaito paskaitas ir semiasi patirties užsienyje, yra knygų apie etiketą ir vartojimo kultūrą autorė.  Daug dėmesio seminaruose lektorė skiria psichologiniams aspektams, situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams.

Seminaro data: gruodžio 8 d.; pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Seminaro vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Kaina: kaina asmeniui – 105 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

Registracija vykdoma iki gruodžio 5 d.

REGISTRACIJOS ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.