Renkama grupė: Sudėtingų situacijų valdymas pardavimuose (2 dienos)

Pagrindinės temos:

  • Parduok, tačiau valdyk situaciją. Konfliktų priežastys pardavimuose. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą; Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, Jūsų prekybos centrui bei prekėms ir paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą ir manipuliavimą?; Praktinė užduotis: „Karšta ugnis“: situacijos su „sudėtingais“ klientais ir jų suvaldymas; Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?
  • Numatyk sudėtingas situacijas ir mokyk savo pardavėjus jas spręsti. „Sudėtingų“ žmonių „tipai“. Bendravimas ir pardavimas ypatingų poreikių turintiems klientams: „ypatingai svarbiems“ (VIP), agresyviems, įtartiniems (apsvaigusiems), plepiems, nekantriems, skubantiems, „labai užsiėmusiems“, išsisukinėtojams, „visažiniams teisuoliams“, skeptikams, „kankiniams“ ir kt.; Nuolatinis savo pardavėjų mokymas patiems valdyti sudėtingas situacijas – pasitikėjimo savimi, produktais, įmone stiprinimas; Tarpininkavimas. Praktinė užduotis. Konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo išsakymas; nepopuliarių sprendimų įgyvendinimas.
  • Būk kūrybingas ir lankstus lyderis konfliktinėse situacijose. Asmeninis konfliktų sprendimo stilius. Konfliktų sprendimo stiliaus klausimynas. Silpnų ir stiprių konflikto sprendimo įgūdžių nustatymas. Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai. Kaltinimo situacijų sprendimo modelis: a) kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti; b) savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas “ne” pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti; c) kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”. Praktinė derybinė užduotis.
  • Būk drąsus, susivaldantis ir pasitikintis. Pozityvaus mąstymo taikymas pardavimuose. Savitvardos išlaikymas. Praktinės užduotys. Greiti įtampos įveikos būdai darbo vietoje. Kaip dar nepabloginti esamos padėties? Kaip sumažinti neigiamų emocijų poveikį – konkretūs, darbo vietoje taikomi metodai. Neracionalių minčių kontrolė. Mąstymo klaidos. Kaip „pakeisti“ savo mintis? Vizualizacijos metodų taikymas darbo vietoje. Praktinės užduotys ir stresinių situacijų analizė. Raumenų atpalaidavimas. Pratimai.
  • Mūsų klientų aptarnavimo vizija: individualių ir komandos veiksmų po seminaro planas. Kaip nuolat ugdyti savo pardavėjus? Kaip mokyti darbo vietoje, nelaukiant rytojaus? Kaip “uždegti” pardavėją sudėtingose situacijose išlaikyti mandagų dalykiškumą ir tvirtumą?

Seminaro metu bus atsakyta į šiuos klausimus: Kokios yra konfliktų su klientais mažmeninėje prekyboje priežastys?; Koks elgesys konflikto metu yra konstruktyvus, o koks dar labiau gilina konfliktą?; Kaip atsakyti į nemalonias ir netikėtas replikas, prieštaravimus, manipuliaciją?; Kaip valdyti savo reakcijas, kūną ir kalbą sudėtingų pardavimo ir po – pardavimo situacijų metu?; Kaip parduoti „sudėtingiems“, ypatingų poreikių turintiems klientams?; Kaip išsakyti reikalavimus ir norus, kad nekiltų konfliktas?; Kaip tarpininkauti konfliktuose (pardavėjo – kliento konfliktuose; pavaldinių tarpusavio konfliktuose)?

Skirta: asmenims, atsakingiems už pardavimo rezultatus bei veiksmingo bendradarbiavimo išlaikymą su kolegomis ir klientais; asmenims, kasdien dirbantiems su išrankiais ir žinančiais ko nori (arba nežinančiais), klientais bei bendradarbiais; specialistams bei mažmeninės prekybos vadovams, kurie puikiai išmano savo darbą, tačiau dalį jų brangaus laiko „suryja“ konfliktinės situacijose.

Tikslas – pristatyti konfliktų valdymo procesui reikalingas nuostatas ir nurodyti gaires konfliktų sprendimo įgūdžių tobulinimui. Seminaro metu lektorius, remdamasis savo asmenine ir įvairių organizacijų patirtimi, apibendrins praktines žinias, pasidalins padarytais atradimais bei padės rasti sprendimus, kaip elgtis Jums asmeniškai sudėtingose konfliktinėse situacijose. Namų darbai tarp seminaro dienų (arba prieš seminarą): Prieš mokymus, kad mūsų darbas vyktų sklandžiau, prašome Jūsų pasižymėti ir pasiruošti pristatyti po 3 sudėtingas situacijas su klientais, kurias norėtumėte aptarti bei spręsti mokymų metu. Taip pat prieš mokymus būtų naudingi klientų apklausos rezultatai (sistemingi, arba žodiniai).

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 200 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.