Renkama grupė: Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimai

Pagrindinės temos:

  • Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui. Sudėtingų, kritinių situacijų valdymo būdai: kaip elgtis, kai kiti siekia sąmoningo užduočių atidėliojimo ar nepasitiki savimi?; Darbas su replikomis. Kaip atsakyti į netikėtus klausimus bei puolimą?; Bendradarbiavimo kliūtys: kaip jas įveikti?
  • Darbo organizavimas susirinkimų metu. Kaip užtikrinti susirinkimo efektyvumą: nuo planavimo iki kontrolės; Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus?; Kaip į problemų sprendimą ir krizių prevenciją įtraukti savo komandos narius, panaudoti kolegų kompetenciją?; Kaip užkirsti kelią trukdantiems tikslo pasiekimui ir sprendimų priėmimo metodams?; Darbo organizavimo užduotis.
  • Bendradarbiavimo nuostatos kūrimas susirinkimų metu. Darbo organizavimas – bendradarbiavimo pagrindu: kaip sukurti bendradarbiavimo nuostatą?; Bendradarbiavimo principai bei metodai: Komandos formavimo, idėjų generavimo ir problemų sprendimo susirinkimai – praktika; Kaip išvengti nevykusių susirinkimų? Pasiūlymai susirinkimų organizatoriams.
  • Problemos sprendimo susirinkimai: veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija bei metodika. “Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia?; Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą; Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas; De Bono “Šešių skrybėlių” metodas; Kriterijų metodas; Vertybių metodas; Idėjų atrankos ir įvertinimo metodai.

Kiekvienas mokymų dalyvis: Sužinos apie susirinkimų tipus; Išmoks vesti susirinkimus; Patobulins problemų sprendimo įgūdžius; Sužinos, kokius metodus galima taikyti netikėtose probleminėse situacijose.

Įgūdžių lavinimas: seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius bei komandinio darbo įgūdžius.

Įgūdžių pritaikymas: Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.