Renkama grupė: Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas

Pagrindinės temos:

  • Tarnybinis etiketas, jo ištakos ir reikšmė: Profesionalumo samprata ir raiška profesinio etiketo kontekste. Etiketas įvairiose kultūrose, jo reikšmė komunikacijos sėkmei. Etiketo reikšmė asmeniniam ir organizacijos įvaizdžiui. Viešojo sektoriaus specifika taikant etiketo žinias dalykiniame bendravime.
  • Susitikimų protokolas: Pirmas įspūdis ir jo svarba dalykiniame bendravime: susipažinimas, prisistatymas, supažindinimas. Efektyvus pasisveikinimas, rankos paspaudimas, kreipinio forma. Kas, kam ir kaip tiesia ranką? Praktinė užduotis. Vizitinės kortelės ir jų keitimosi etiketas. Praktinė užduotis. Kūno kalbos svarba Jūsų įvaizdžiui. Tinkami gestai – kaip sudaryti profesionalaus žmogaus įspūdį ir kaip suprasti pašnekovo neverbalinę kalbą? Pasitikinti kūno kalba bendravimo metu.
  • Dalykinis įvaizdis: Dalykinės aprangos reikšmė profesionaliam įvaizdžiui: kokią informaciją siunčiame savo išvaizda? Protokoliniai aprangos reikalavimai įstaigoje ir oficialių renginių metu. Praktinė užduotis. Penktadieninė apranga darbe, apranga konferencijų, seminarų, dalykinių vizitų metu.
  • Dalykinis bendravimas oficialių ir neoficialių susitikimų metu: Oficialūs ir neoficialūs kvietimai (praktinė užduotis: oficialaus kvietimo rašymas). Svečių sutikimas ir priėmimas. Svečių susodinimas: kur garbingiausia vieta? Kas ir kaip siūlo kavos, kaip ją patiekti ir kitos svečių vaišinimo subtilybės. Etiketas stresinėse situacijose: ką daryti kai mus kaltina, įžeidžia?
  • Bendrieji bendravimo telefonu aspektai etiketo požiūriu: Laikas, atsiliepimo būdas. Telefoninis pokalbis prie svečių. Kalbėjimo technika: klientų klausymas, sudėtingų situacijų valdymas. Ką daryti kai mus kaltina? Kaip įveikti prieštaravimus. Praktinė užduotis
  • Diskusija, atsakymai į dalyvių klausimu.

Seminaro tikslas: Supažindinti su šiuolaikiniais tarnybinio etiketo principais, jų taikymu kasdieniniame darbe, etiketo ir protokolo svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, išanalizuoti tarpkultūrinio bendravimo specifiką.

Dalyviai išmoks: profesionaliai taikyti profesinės etikos principus darbe; sudaryti profesionalų įspūdį dalykinio susitikimo metu (sveikinimasis, bendravimas, apranga); pakviesti, sutikti, priimti svečius ir dalykiškai bendrauti oficialių susitikimų metu; efektyviai valdant sudėtingas situacijas bendrauti tarpusavyje, su klientais ir dalykiniais partneriais, pagerinti savo ir įmonės įvaizdį.

Metodai: Teorinė medžiaga, inscenizavimo pratimai, situacijų analizė, diskusija, įgūdžių formavimo pratimas. Seminaro metu daug dėmesio skiriama psichologiniams etiketo aspektams, etologiniam elgsenos aiškinimui ir jos pagrindimui, istorinėms elgsenos ištakoms, etiketo įvairiose šalyse pavyzdžiams, praktinių situacijų analizei.

Seminaro lektorė – doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. 18 metų darbo su suaugusiais patirtį turinti lektorė, socialinių mokslų docentė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. Nuolat veda viešus seminarus ir teikia konsultacijas protokolo, verslo etiketo, įvaizdžio formavimo ir dalykinės komunikacijos temomis. Skaito paskaitas ir semiasi patirties užsienyje, yra knygų apie etiketą ir vartojimo kultūrą autorė.  Daug dėmesio seminaruose lektorė skiria psichologiniams aspektams, situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams.

Seminaro data: grupė renkama, data derinama

Seminaro kaina asmeniui – 100 Eur su PVM

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

Registracijos-anketa

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.