Renkama grupė: Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Pagrindinės temos:

  • Efektyvus vadovavimas komandai;
  • Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai: tikslai, vaidmenys, komunikacija, funkcijos;
  • Naujų komandos narių pritraukimas ir įtraukimas;
  • Rezultatyvus darbo komandoje organizavimas, kliūtys ir jų sprendimas;
  • Konstruktyvus konfliktų sprendimas komandoje;
  • Veiksmingas susirinkimų organizavimas.

Skirta: visų lygių vadovams, kurie nori tobulinti vadovavimo komandai įgūdžius.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina: kaina asmeniui – 100 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.