Vidinis seminaras: Motyvuojanti ir veiksminga komanda

Seminaro tikslas:

  • Geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti?
  • Ko galime išmokti vieni iš kitų ir kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą?
  • Ugdyti komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją.
  • Didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą.
  • Skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą.
  • Ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesutarimus, kurti veiklai palankią atmosferą.

Mokymų programa sukurta, remiantis „Fish“ („Žuvies“) filosofija – tai ilgalaikio mokymosi metodas, įkvepiantis mus jaustis žvaliais ir įsigilinusiais į darbą, kurį atliekame. Kuria naujovišką, atsakingą darbo aplinką, kurioje žaisminga, dėmesinga ir patraukli nuotaika skatina energiją, entuaziazmą, didina darbo našumą ir kūrybingumą.

Seminaro programa:

  1. „Apšilimas“. Komandos renginio tikslų pristatymas.

Kam reikalinga komanda ir ką ji gali duoti man?

Užduotis „Savo vietos“ radimas.

Pasiskirstymas į 2 komandas.

Užduotis „Žurnalistinis tyrimas“: asmeninio prisistatymo ruošimas.

Užduotis: „Pelkė“

Užduotis: Komandos identiteto kūrimas ir pristatymas visiems bendrai.

FISH filosofijos principai ir kitų organizacijų pavyzdžiai.

Pirmos dalies tikslai: Geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti; atskleisti komandą jungiančius dalykus (tikslus, viziją, misiją), motyvuoti bei aktyvuoti tolesniam produktyviam darbui.

  1. Komunikacijos modelio pristatymas.

Užduotis: „Įvartis“ atskirose komandose.

Pristatymas, pasirengimas, aptarimas.

„Biurokratinė“ užduotis – tikslų ir užduočių formulavimas, dalinimasis informacija.

Antros dalies tikslai: didinti komunikacijos aiškumą, skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą. Ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesklandumus, kurti veiklai palankią atmosferą.

  • Efektyvios komandos formavimas, derinant komandos narių vaidmenis ir atsakomybės sritis.

Bendra popietinė komandos „Mankšta“ – „energizavimas“.

Individualus testas: „Mano vaidmuo komandoje“. Aptariamos stiprios ir silpnos skirtingų komandinių vaidmenų pusės.

Užduotis.Tarpusavio santykiai. Aptarimas: kas padeda komandoje, o kas – trukdo.

Trečios dalies tikslai: efektyvios komandos formavimas, derinant komandos narių vaidmenis ir atsakomybės sritis.

  1. Darbo komandoje apibendrinimas. „Lūkesčiai vienas kitam“.Idėjos ir išvados.

FISH filosofijos principai ir kitų organizacijų pavyzdžiai.

Darbo komandoje susitarimų kūrimo principai.

„Taisyklių“ – susitarimų pristatymas kolegoms.

Ketvirtos dalies tikslai: kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą. Ugdyti komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją. Didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą, tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą.

Galutinis tikslas: komandos tobulinimo planu ir puikiais įspūdžiais.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro vieta: įmonės/įstaigos patalpos

Kaina grupei:  1450 Eur su PVM

Rekomenduojamas dalyvių skaičius: iki 30 asmenų

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 61048863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS ANKETA