Renkama grupė: Žmogiškųjų išteklių valdymas (2 dienos)

Pagrindinės temos:

  • Personalo valdymas šiuolaikinės rinkos sąlygomis, personalo strategija ir politika. Šios dalies tikslas: pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją bei politiką, užtikrinančią organizacijos tikslų pasiekimą ir įvaizdį visuomenėje. Supažindinti su personalo politika kaip rizikos valdymo ir prisitaikymo prie visuomenės lūkesčių priemone, kuri padėtų organizacijai sistemingai prisitaikyti prie aplinkos iššūkių.
  • Viskas apie “galvų medžioklę”: organizacijų praktika ir atvejų analizė.
  • Personalo paieška ir atranka: profesionalių darbuotojų paieškos ir atrankos proceso kontrolės ciklas: 11 žingsnių užtikrinimui, kad turėtume tai, ko ieškome; kaip išvengti atrankos klaidų?
  • Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas.
    Dažniausiai pasitaikančios naujokų įvedimo klaidos – kaip jų išvengti.
  • Asmeninio vystymo (vertinimo) pokalbis: kaip išvengti klaidų.
  • Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai.

Skirta: organizacijų vadovams ir personalo specialistams, kurie yra atsakingi už darbuotojų motyvaciją, pasitenkinimą bei darbo rezultatus, sėkmę organizacijoje ir siekia užtikrinti veiksmingą žmogaus “gyvenimo organizacijoje” ciklą: nuo atrankos ir įdarbinimo, adaptacijos, vertinimo iki atsisveikinimo su organizacija, įvykdžius keltus tikslus.

Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 14 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 14 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro data: grupė renkama; data derinama

Kaina asmeniui: 200 Eur (su PVM)

Informacija apie mokymus: mob.tel. +370 610 48863, agne@supremus.lt

REGISTRACIJOS-ANKETA

Sertifikacija
2011 12 12 pagal Vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-907 dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. IV-219 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” papildymo VšĮ “Ekodiena” įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Supremus.Lt yra VšĮ “Ekodiena” įsteigtas mokymų centras.